fbpx

Kuriame Lietuvos ateitį

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS „SENOJO BOKŠTO“ KLINIKOJE“

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

 

PROJEKTAS „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas „SENOJO BOKŠTO“ KLINIKOJE“
Projekto vykdytojas

Uždaroji akcinė bendrovė „SENOJO BOKŠTO“ klinika

Projekto partneris

Nėra

Projekto įgyvendinančioji institucija Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto numeris 08.1.3-CPVA-R-609-61-0010
Projekto vertė 66 475,19 Eur
Europos regioninės plėtros fondo lėšos 56 503,91 Eur
Valstybės biudžeto lėšos 4 985,64 Eur
Pareiškėjo lėšos 4 985,64 Eur
Sutarties pasirašymo data 2019 m. vasario 18 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019 m. spalio 31 d.

 

Projekto poreikis: Šiaulių mieste identifikuota sveikatos kultūros stoka (sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo). Dėl klinikos nusidėvėjusios ir morališkai pasenusios įrangos bei nepatenkinamos patalpų būklės nėra užtikrintas kokybiškas pirminių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir prieinamumas Šiaulių miesto gyventojams (ypač vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims), nėra tenkinami jų poreikiai – odontologijos ir šeimos gydytojo paslaugos suteikiamos ne taip efektyviai ir tiksliai kaip būtų galima, pacientai turi laukti ilgiau eilėse.

Projekto esmė: Projekto metu bus atliktas odontologijos ir šeimos gydytojų skyrių einamasis remontas; atnaujinta odontologinė įranga ir šeimos gydytojo veiklai reikalinga įranga; atnaujinti odontologijos ir šeimos gydytojų skyrių baldai.

Tikslinės grupės: Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai – vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys.

Projekto rezultatai: Įgyvendinus projektą bus suteiktos kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir padidintas jų prieinamumas apie 2 704 gyventojų (vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų). Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų apsilankys pas šeimos gydytojus, jiems bus atliktos tikslesnės ir operatyvesnės konsultacijos/tyrimai. Tokiu būdu bus prisidėta prie vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikos prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos gerinimo ir sveiko senėjimo skatinimo Šiaulių mieste. Tikimasi, kad asmenims minėtosios paslaugos bus suteiktos efektyviau: greičiau diagnozuojamos ligos ir atliekamos profilaktinės apžiūros ir konsultacijos, efektyviai suvaldytas didesnis pacientų srautas, užtikrinta kūdikių ir vaikų ligų profilaktika ir sveika raida bei senesnio amžiaus asmenų ori senatvė.